گزارش تصویری اختتامیه نمایشگاه ایرانپنکس 1403

نهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات اداری و مهندسی کشور (ایرانپنکس۱۴۰۳) و سومین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته‌ی (ایرانتویکس ۱۴۰۳)، توسط شرکت آواپیک تحریر ایرانیان، با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور ، اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم تحریر تهران، مجمع عالی واردکنندگان نوشت افزار و سایر ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی […]

گزارش تصویری بازدید مسئولین از نمایشگاه ایرانپنکس 1403

نهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات اداری و مهندسی کشور (ایرانپنکس۱۴۰۳) و سومین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته‌ی (ایرانتویکس ۱۴۰۳)، توسط شرکت آواپیک تحریر ایرانیان، با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور ، اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم تحریر تهران، مجمع عالی واردکنندگان نوشت افزار و سایر ارگانها و سازمانهای دولتی […]

روز اول نمایشگاه ایرانپنکس و ایرانتویکس 1403 | گزارش تصویری

نمایشگاه نوشت افزار

نهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات اداری و مهندسی کشور ایرانپنکس۱۴۰۳ و سومین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته‌ی ایرانتویکس ۱۴۰۳، توسط شرکت آواپیک تحریر ایرانیان، در محل دائمی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب تهران در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر برگزار خواهد شد.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی و سومین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی

نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار، ایرانپنکس سومین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته، ایرانتویکس درباره‌ی نمایشگاه: نهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات اداری و مهندسی کشور ایرانپنکس۱۴۰۳ و سومین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته‌ی ایرانتویکس ۱۴۰۳، توسط شرکت آواپیک تحریر ایرانیان، در محل دائمی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب تهران در تاریخ