نشست خبری ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پنکس 1398

قبل بعد نشست خبری ششمین نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی ایران پنکس مدیر برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی ایران پنکس گفت: پنجمین دوره نمایشگاه بسیار منسجم و با استاندارد مطلوب برگزار شد و حضور شرکت کنندگان در آن کم نظیر بود. نمایشگاه سال گذشته در حدود 5000 […]