توجه:

برگزاری نمایشگاه ، مشروط به عادی شدن شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، صدور مجوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در طول اجرای نمایشگاه خواهد بود.